Huisregels

 • U dient uw wapen bij binnenkomst te stallen in de wapenkamer. Er zijn kluisjes voor pistolen en revolvers. Voor geweren zijn er planken om ze op te leggen. In de kantine zijn dus geen privé wapens toegestaan.
 • Clubleden dienen zich bij binnenkomst te registreren met hun KNSA-pas.
 • Introducees moeten worden aangemeld bij de balie en de baan- commandant. De introducees dienen zich te registreren in het introducee-register met naam en legitimatienummer. Een lid kan dezelfde introducee maximaal drie keer meenemen.
 • Het is ten strengste verboden om alcohol te nuttigen vóórdat u de baan op gaat om te schieten.
 • Het dragen van gehoorbeschermers en een schietbril is verplicht. Het is uw eigen verantwoordelijkheid of u zich daaraan houdt. Niet van de baan- commandant.
 • Houdt het wapen te allen tijde in de richting van de kogelvanger.
 • Als u klaar bent met schieten laat het wapen in het schiethokje liggen en waarschuwt u de baancommandant. Die controleert dan of het wapen en magazijn leeg zijn. Dan pas mag u het wapen meenemen van de baan.
 • Een nieuw lid kan alleen lid worden na het overleggen van een bewijs van goed gedrag. Deze aanvraag wordt door het bestuur van de vereniging ingevuld. Deze aanvraag is wettelijk verplicht bij een lidmaatschap van een schietvereniging.
 • Op de baan is maar één baas en dat is de baancommandant.
 • In de nieuwe Wet Wapens en Munitie staat dat u minimaal 18 schietbeurten per verlofjaar dient te hebben, ongeacht de hoeveelheid wapens die bij u op uw verlof geregistreerd staan.
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid of u dat aantal van 18 schietbeurten haalt. Niet die van de vereniging.
 • Het verlof dient ongeveer twee weken vóór vervaldatum verlengd te worden. Dus vergeet dit niet.
 • De termijn waarbinnen u uw lidmaatschap kunt opzeggen bedraagt twee maanden. Dus uiterlijk vóór 31 oktober.
 • Misdragingen of ongemak ten opzichte van het bestuur c.q. leiding of leden, kan leiden tot eenzijdige opzegging van het lidmaatschap door het bestuur, zonder teruggave van de resterende contributie.