KNSA

Geachte leden van S.V. Olympia.

knsa

Klik op het KNSA-logo en kijk  voor de laatste ontwikkelingen t.a.v. de aanpassing van de Wet wapens en munitie.

Alle Schietverenigingen dienen per 1-1-2015 KNSA gecertificeerd te zijn. Verenigingen die per die datum niet KNSA gecertificeerd zijn moeten hun deuren sluiten. Het is  S.V. Olympia gelukt de KNSA certificering rond te krijgen. Deze certificering is 4 jaar geldig.

Even een paar punten waar het bestuur jullie op wil wijzen waar je rekening mee moet houden:

1. Stempelen van de boekjes gaat geschieden op de baan.
Alleen als u daadwerkelijk geschoten heeft krijgt u een stempel in uw schietboekje. Als je over een verlof beschikt dien je minimaal 18 schietbeurten per jaar te halen. Dit is je eigen verantwoording .

2. Verplichting schieten 5 wedstrijden per jaar.
Dit lijkt moeilijker dan het is. Je kunt een gewone schietbeurt gebruiken als wedstrijd beurt.
Vraag aan de baancommandant 6 schietkaarten en geef door voor welk kaliber je de wedstrijd schiet.
Lever ze daarna in bij de baancommandant en wij noteren je scoren op een wedstrijdlijst. Als je buiten de deur een wedstrijd schiet is er de mogelijkheid om achter in je schietboekje een stempel te laten plaatsen van een wedstrijd beurt.
Laat die stempel aan het bestuur zien en je wedstrijdbeurt word op de lijst genoteerd. Als je niet aan je verplichte wedstrijd beurten komt is de vereniging verplicht je lidmaatschap aan het einde van het jaar bij S.V. Olympia te beëindigen en zul je het verlof en wapens moeten inleveren bij bijzondere wetten. Dit is het gevolg van de steeds strengere eisen die aan een schietverenigingen worden gesteld.

3. Bij het verlengen van je verlof moet je bij bijzondere wetten een eigen verklaring inleveren.
Deze kan je vragen aan het bestuur van de vereniging.

4. Een lid die een introducé meeneemt moet er voor zorgen dat de introducé een geldige legitimatie bij zich heeft.
Zonder kan de introducé niet de baan op en zal hij in de kantine plaats moeten nemen. De introducé word begeleid door een basis    trainer of iemand van het bestuur. De introducé zal een op een begeleid worden. Het is ten strengste verboden om een introducé een zwaarder kaliber te laten schieten dan een .22
Een introducé mag maximaal 3 keer worden meegenomen. De introducé zal dan moeten beslissen of hij / zij lid wil worden.

KNSA LEGES WAPENVERLOVEN VERHOOGD PER 28 MAART 2015